Trikinanalyser

 

Följesedel för trikinanalyser

Tänk på att sms svar är en förenklad utsvarning på ditt prov utan märkning.                                                                     Önskar du märkning i ditt svar rekommenderar vi mail svar eller postsvar, vid postsvar tillkommer 25:-.                                                                                                                                                                                                     

Observera att det nu också finns en följesedel specifikt för björn och övriga djur!

 

Företag   Word  Acrobat Reader
Privatperson - Vildsvin   Excel  Acrobat Reader
Privatperson - Björn   Excel  Acrobat Reader
Privatperson-Övriga djur    Excel  Acrobat Reader
Hur man tar Trikinprov   Länk till Videon  

 

 

 

Trikinfakta

 

Trikiner är en parasit som lever i muskulaturen på djur som framför allt har möjlighet att böka i jorden, men tamsvin som fodras kan även få trikiner via fodret av en död trikinsmittad mus eller dylikt. Efter sin fortplantning vandrar trikinen upp i muskulaturen och förkalkar sig, vilket i detta stadiet kan vara ytterst plågsamt.

 

Symptom: Buksmärtor, muskelsmärtor, feber, svullna ögonlock och ljuskänslighet.

 

Inkubationstid: 8 - 15 dygn

 

Vanligaste förekomsten av trikiner finns i vildsvin, björn, häst och tamsvin (slaktsvin).

 

Allt kött som skall säljas vidare till konsument skall enligt lag testas för trikinos enligt Swedac ackrediterat organ 2053 enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018                                    Kommissionens förordning nr: 2015/1375 kap. 1 bil. 1.
Detta får enligt ny lag, 2006, endast ske på ackrediterade laboratorium för trikiner, godkända av SWEDAC.

 

Trikiner är inte synliga för blotta ögat!!

 

Privatpersoner som skall använda sitt kött själv behöver inte enligt lag kontrollera köttet, men en trikinanalys på ditt kött är en billig sjukförsäkring.

 

Var på grisen tar man provet?

 

På vildsvin så är muskulaturen på frambenen det bästa stället, se bild nedan alt. klicka på länken hur man tar trikinprov, då trikiner är blodförande och när vildsvinet rör sig så färdas ev. trikiner ut i benmuskulaturen.

 

Njurtappen, fästet utmed ryggraden, är mest för stillastående djur, slaktsvin.

 

Kindmuskulaturen är en annan bit man kan ta på.

 

Tänk på att tungan inte är så bra då många tar fel. Man skall inte ta själva tungan utan tungmuskulaturen under tungan och det kan vara besvärligt vilket resulterar i att man får för lite kött.

 

OBS! Ta ordentligt med kött, minst 30 gram (som en golfboll). Vid fynd av parasiter eller andra orsaker så MÅSTE vi ha tillräckligt med kött för att kunna sätta om / utesluta prover.

 

Trikinanalys vid akrediterat laboratorium anser vi vara en billig sjukförsäkring!

 

Provtagnings- / paketeringsanvisning

 

I alla köttätande djur kan trikiner förekomma.
Enligt svensk lag MÅSTE alla tamsvin, vildsvin, hästar och björnar testas för ev. trikinförekomst innan det serveras till andra personer, detta gäller även familjemedlemmar.
Allt kött testas idag enligt EU kommissionens förordning 2015/2005. kap.1 bil.1.

 

Hur mycket kött skall jag ta och var tar jag den bästa biten för provet?

 

Vildsvin / Tamsvin
(25-50 gram):

  1. Frambenets stora muskel (läggen mellan knä och bog, se bild). Rekommenderas dock ej på tamsvin.
  2. Mellangärdet (diafragman fästet utmed ryggraden) / njurtapp
  3. Tuggmuskulatur (kinden)
Häst (25-50 gram):
  1. Mellangärdet (diafragman fästet utmed ryggraden)
  2. Tuggmuskulatur (kinden)

Björn, grävling, säl + övriga djur ( 50-100gram):

  1. Mellangärdet (diafragman fästet utmed ryggraden)
  2. Tuggmuskulatur (kinden)

 

     

Bild på muskulatur av framben på ett vildsvin.

 

Observera att provbitarna skall vara rent kött, d.v.s fria från fett och senor (trikiner påträffas endast i köttet). Detta är för att provtagningen skall bli korrekt. Tänk på att alltid ta ordentligt med kött om omprov behöver göras.

 

Hur packar jag provet?

 

Använd alltid dubbla plastpåsar (knyt var och en för sig). Har du fler prover märk påsen med samma märkning som du har på följesedeln. Exempelvis: 1, 2, 3 osv. så att du vet vilket prov som är vilket vid eventuella parasitfynd.
Använd endast en remiss vid inskickande av prov, även om du skickar in flera prov samtidigt.
Skicka gärna provet i vadderade kuvert, posten har gröna färdiga med porto som du kan lägga upp till 2 kg i, S, M, L.

 

OBS! Glöm ej skriva under remissen!

 

Följesedeln hämtar Du överst på denna sida. Klicka på en av länkarna beroende på om det gäller som privatperson eller företag.

 

 

Lunnvägen 5
280 23 Hästveda

Kontor/Fax: 0451-307 11
Mobil: 070-278 48 28