Analyser - Vatten

 

 Kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser skickas till externt laboratorium.

 JP Hästveda sätter inte längre mikrobiologiska vattenanalyser då efterfrågan på ackrediterade analyser är övervägande.

Vi skickar dessa externt om så önskas

 Kemisk analys för livsmedelshanterare och privatpersoner.

Utökad kemisk analys.

Lunnvägen 5
280 23 Hästveda

Kontor/Fax: 0451-307 11
Mobil: 070-278 48 28