Analyser - Vatten

 

JP Hästveda utför mikrobiologiska vattenanalyser för att säkerställa vattenkvaliteten inom företagens egenkontroll, SLVFS 2001:30
men även för privatpersoner med egna brunnar, SLVFS 2001:30
 
Våra kontroller görs med Sartoriusmetoden vilket innebär att vi filtrerar genom ett membranfilter som sedan odlas
på Les Endo agar där vi kan avläsa ev.  Koliforma och / eller E:Coli bakterier i vattnet,
och odling på Yeast Pepton agar där vi avläser de totala bakterierna efter 2 dygn.
 
 

 

Spa anläggningar, pooler och bassänger analyserar vi också.
Heterotrofa R2 bakterier 2 d
Pseudomonas Aeruginosa 2 d

 

Kemiska analyser i vatten skickas till externt laboratorium:
Kemisk analys för livsmedelshanterare och privatpersoner.
Utökad kemisk analys.

Lunnvägen 5
280 23 Hästveda

Kontor/Fax: 0451-307 11
Mobil: 070-278 48 28