Alaria Alata är en sugmasklarv som kan förekomma i vildsvin men som i dagsläget ej är klassat som en zonos. Denna parasit finns i bindvävnaden på djuret och kan påträffas vid enstaka sättningar om konatminering har skett på något vis.

Lunnvägen 5
280 23 Hästveda

Kontor/Fax: 0451-307 11
Mobil: 070-278 48 28