Tänk på att våra förbetalda trikinpaket ej får överstiga totalt 50 gr. samt ej vara mer än 3 cm tjocka. Posten är väldigt noggranna nu och väger samt mäter samtliga kuvert. Överstiger kuvertet ovanstående mått/vikt kvarhåller de kuvertet tills vi har betalt mellanskillnaden, vilket i sin tur innebär att ert provsvar dröjer.

TÄNK PÅ ATT INTE BETALA DE FÖRBETALDA TRIKINANALYSERNA MED SWISH. NI RINGER LABBET, JENNY ELLER MAILAR ER BETÄLLNING UNDER KONTAKT VARPÅ VI KONFIRMERAR ER BETÄLLNING MED ETT MAIL OCH VI SKICKAR UT PAKETET SOM DET FINNS EN FAKTURA PÅ. DEN ÄR PÅ TRETTIO DAGAR OCH UTAN AVGIFTER.