Tänk på att våra förbetalda trikinpaket ej får överstiga totalt 50 gr. samt ej vara mer än 3 cm tjocka. Posten är väldigt noggranna nu och väger samt mäter samtliga kuvert. Överstiger kuvertet ovanstående mått/vikt kvarhåller de kuvertet tills vi har betalt mellanskillnaden, vilket i sin tur innebär att ert provsvar dröjer.