Nu kan ni som privatperson beställa material till de subventionerade analyserna: Beställ frankerat kuvert, plastpåsar och korrekt följesedel utan kostnad som ni använder till de subventionerade analyserna ni skickar in till oss.

Om du är en privatperson som ej avser att sälja ditt vildsvinskött vidare, tagit korrekt provbit och köttet är färskt så erbjuder vi dig analysen utan kostnad.

Hälsning Jenny o Peter med personal

De subventionerade trikinanalyserna av vildsvinskött börjar gälla den 1 juli 2021 och varar preliminärt fram till den 31 december 2021.

Det är budgeterat en fast summa till subventionen, tar pengarna slut innan den 31 december 2021 så upphör subventionen.

Syftet med subventionen är att öka mängden vildsvinskött som konsumeras inom det egna privata hushållet.

Förutsättning för att ta del av subventionen:

  • Att analysen avser vildsvinskött.
  • Att den som lämnar in provet för analys är en privatperson som inte avser att sälja vildsvinsköttet vidare.

Ny följesedel till subventionerade trikinanalyser av vildsvinskött kommer inom kort att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Ni som kund kommer även inom kort att kunna beställa av oss utan extra kostnad, kuvert med porto, följesedel och plastpåsar, som användas till de subventionerade trikinanalyserna av vildsvinskött.

Beställning inom kort kan göras på:

Vår hemsida: jphastveda.com

E:post: info@jphastveda.com

Telefon: 0451-30711, 070-2784828

Från 1 juli 2021 kan laboratorier ansöka om ersättning för analys av trikiner och cesium-137 i vildsvinskött

  • 2021-06-14

Regeringen inför subventioner av kostnader för analys av trikiner och cesium-137 i vildsvinskött. Laboratorier som utför dessa analyser åt jägare får ersättning för analyskostnaderna direkt från Livsmedelsverket.

Varje enskild jägare behöver inte ansöka om subventionen. Livsmedelsverket betalar direkt till laboratorierna för analys av trikiner och cesium-137 som utförts åt jägare.

– Vi inväntar nu beslutet om finansiering och tillsammans med laboratorierna ska vi sätta upp rutiner för hantering av subventionerna så att allt ska vara igång den 1 juli 2021, säger Eiríkur Einarsson chef område Kontroll.

De ackrediterade, godkända, laboratorier som gör analyser för förekomst av trikiner eller cesium-137 för privatpersoners räkning kommer kunna ansöka om ersättning hos Livsmedelsverket. Ersättning för kostnaden av analys för cesium-137 gäller endast om vildsvinet har fällts i en kommun där cesium-137 är ett problem. Syftet är att med bibehållen livsmedelssäkerhet öka mängden vildsvinskött som konsumeras hos jägarna. Subventionerna gäller för analyser utförda efter den 1 juli i år.