Från 1 juli 2021 kan laboratorier ansöka om ersättning för analys av trikiner och cesium-137 i vildsvinskött

  • 2021-06-14

Regeringen inför subventioner av kostnader för analys av trikiner och cesium-137 i vildsvinskött. Laboratorier som utför dessa analyser åt jägare får ersättning för analyskostnaderna direkt från Livsmedelsverket.

Varje enskild jägare behöver inte ansöka om subventionen. Livsmedelsverket betalar direkt till laboratorierna för analys av trikiner och cesium-137 som utförts åt jägare.

– Vi inväntar nu beslutet om finansiering och tillsammans med laboratorierna ska vi sätta upp rutiner för hantering av subventionerna så att allt ska vara igång den 1 juli 2021, säger Eiríkur Einarsson chef område Kontroll.

De ackrediterade, godkända, laboratorier som gör analyser för förekomst av trikiner eller cesium-137 för privatpersoners räkning kommer kunna ansöka om ersättning hos Livsmedelsverket. Ersättning för kostnaden av analys för cesium-137 gäller endast om vildsvinet har fällts i en kommun där cesium-137 är ett problem. Syftet är att med bibehållen livsmedelssäkerhet öka mängden vildsvinskött som konsumeras hos jägarna. Subventionerna gäller för analyser utförda efter den 1 juli i år.