När ni önskar ta del av subventionerade trikinanalyser ska ni tänka på följande:

1: Bifoga rätt följesedel, ”Subventionerade trikinanalyser av vildsvin för privatpersoner”, finns på vår hemsida under följesedlar markerat med rött, bifogas inte denna får vi inte betalt av staten.

2: Betala INTE provet med kontanter eller swish , detta ger oss mer jobb genom att vi skall returnera pengar.

3: Tänk på att kryssa i rutan ”intygar härmed….” och skriv under. Görs inte detta intygar ni inte att ni är privatperson och då gäller inte subventioneringen.

4: Där det står swishbetalning är endast om ni har frysta prover eller prover som är tagna på annat ställe då skall en extra avgift betalas. Antingen swishar ni genom att sätta kryss eller tar faktura.

Jenny