ANALYSER – VATTEN

 Kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser skickas till externt laboratorium.
 JP Hästveda sätter inte längre mikrobiologiska vattenanalyser då efterfrågan på ackrediterade analyser är övervägande.

Vi skickar dessa externt om så önskas

Kemisk analys för livsmedelshanterare och privatpersoner.

Utökad kemisk analys.