Obs. övervikt på paket kommer att faktureras med 50kr per kuvert.
                                                                                                                                                    Denna avgift är för att kunna bibehålla våra låga priser 🙂