Information om subvention för vissa kostnader för analys av vildsvinskött 2022

Nu börjar vi närma oss årsskiftet och många av er har hört av er till oss och frågat om subventionen kommer att fortsätta även nästa år.

Vi kan nu bekräfta att subventionen fortsätter även nästa år och att ytterligare 10 mkr tilldelade för 2022. Dessa pengar är alltså utöver de 20 mkr som vi blev tilldelade för 2021 och som det fortfarande finns mycket kvar av i potten.

Vi meddelar under året så fort det blir ändringar under året.

Jag har förbetalda trikinanalyser som jag har köpt av er och nu är de subventionerade. Får jag några pengar tillbaka?

Ja det får du. När du skickar in ett prov bifogar du en subventionerad följesedel som finns under följesedlar i den gröna bannern på hemsidan och fyller i den, bifoga även orginalet i kuvertet. Och var noga med att kryssa i att du är privatperson och signera följesedeln. På den lappen skriver du även ett swish nummer som vi kan återbetala pengarna till. (Vi betalar endast tillbaka via swish).

När ni önskar ta del av subventionerade trikinanalyser ska ni tänka på följande:

1: Bifoga rätt följesedel, ”Subventionerade trikinanalyser av vildsvin för privatpersoner”, finns på vår hemsida under följesedlar markerat med rött, bifogas inte denna får vi inte betalt av staten.

2: Betala INTE provet med kontanter eller swish , detta ger oss mer jobb genom att vi skall returnera pengar.

3: Tänk på att kryssa i rutan ”intygar härmed….” och skriv under. Görs inte detta intygar ni inte att ni är privatperson och då gäller inte subventioneringen.

4: Där det står swishbetalning är endast om ni har frysta prover eller prover som är tagna på annat ställe då skall en extra avgift betalas. Antingen swishar ni genom att sätta kryss eller tar faktura.

Jenny

Många undrar om de kan få pengar tillbaka för sina redan inköpta trikinanalyser.

Ni gör så här:

1. Skriv ut en subventionerad trikinföljesedel från vår hemsida

2. Fyll i den och glöm inte att kryssa i att ni är en privatperson och inte skall sälja köttet, fyll även i ett swishnummer som vi kan återbetala pengar.

3. Bifoga orginalföljesedel samt den subventionerade följesedel och skicka in provet i det förfrankerade kuvertet.

4. När provet är satt och utsvarat swishar vi tillbaka 100:- /prov under förutsättning att giltighets datum gäller.

Nu kan ni som privatperson beställa material till de subventionerade analyserna: Beställ frankerat kuvert, plastpåsar och korrekt följesedel utan kostnad som ni använder till de subventionerade analyserna ni skickar in till oss.

Om du är en privatperson som ej avser att sälja ditt vildsvinskött vidare, tagit korrekt provbit och köttet är färskt så erbjuder vi dig analysen utan kostnad.

Hälsning Jenny o Peter med personal

De subventionerade trikinanalyserna av vildsvinskött börjar gälla den 1 juli 2021 och varar preliminärt fram till den 31 december 2021.

Det är budgeterat en fast summa till subventionen, tar pengarna slut innan den 31 december 2021 så upphör subventionen.

Syftet med subventionen är att öka mängden vildsvinskött som konsumeras inom det egna privata hushållet.

Förutsättning för att ta del av subventionen:

  • Att analysen avser vildsvinskött.
  • Att den som lämnar in provet för analys är en privatperson som inte avser att sälja vildsvinsköttet vidare.

Ny följesedel till subventionerade trikinanalyser av vildsvinskött kommer inom kort att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Ni som kund kommer även inom kort att kunna beställa av oss utan extra kostnad, kuvert med porto, följesedel och plastpåsar, som användas till de subventionerade trikinanalyserna av vildsvinskött.

Beställning inom kort kan göras på:

Vår hemsida: jphastveda.com

E:post: info@jphastveda.com

Telefon: 0451-30711, 070-2784828

Från 1 juli 2021 kan laboratorier ansöka om ersättning för analys av trikiner och cesium-137 i vildsvinskött

  • 2021-06-14

Regeringen inför subventioner av kostnader för analys av trikiner och cesium-137 i vildsvinskött. Laboratorier som utför dessa analyser åt jägare får ersättning för analyskostnaderna direkt från Livsmedelsverket.

Varje enskild jägare behöver inte ansöka om subventionen. Livsmedelsverket betalar direkt till laboratorierna för analys av trikiner och cesium-137 som utförts åt jägare.

– Vi inväntar nu beslutet om finansiering och tillsammans med laboratorierna ska vi sätta upp rutiner för hantering av subventionerna så att allt ska vara igång den 1 juli 2021, säger Eiríkur Einarsson chef område Kontroll.

De ackrediterade, godkända, laboratorier som gör analyser för förekomst av trikiner eller cesium-137 för privatpersoners räkning kommer kunna ansöka om ersättning hos Livsmedelsverket. Ersättning för kostnaden av analys för cesium-137 gäller endast om vildsvinet har fällts i en kommun där cesium-137 är ett problem. Syftet är att med bibehållen livsmedelssäkerhet öka mängden vildsvinskött som konsumeras hos jägarna. Subventionerna gäller för analyser utförda efter den 1 juli i år.