Från 1 juli 2021 kan laboratorier ansöka om ersättning för analys av trikiner och cesium-137 i vildsvinskött

  • 2021-06-14

Regeringen inför subventioner av kostnader för analys av trikiner och cesium-137 i vildsvinskött. Laboratorier som utför dessa analyser åt jägare får ersättning för analyskostnaderna direkt från Livsmedelsverket.

Varje enskild jägare behöver inte ansöka om subventionen. Livsmedelsverket betalar direkt till laboratorierna för analys av trikiner och cesium-137 som utförts åt jägare.

– Vi inväntar nu beslutet om finansiering och tillsammans med laboratorierna ska vi sätta upp rutiner för hantering av subventionerna så att allt ska vara igång den 1 juli 2021, säger Eiríkur Einarsson chef område Kontroll.

De ackrediterade, godkända, laboratorier som gör analyser för förekomst av trikiner eller cesium-137 för privatpersoners räkning kommer kunna ansöka om ersättning hos Livsmedelsverket. Ersättning för kostnaden av analys för cesium-137 gäller endast om vildsvinet har fällts i en kommun där cesium-137 är ett problem. Syftet är att med bibehållen livsmedelssäkerhet öka mängden vildsvinskött som konsumeras hos jägarna. Subventionerna gäller för analyser utförda efter den 1 juli i år.


Vi kommer att fr.o.m. vecka 4 justera lite priser.

Skickar du in ett fryst prov kostar det +60 kr, då vi måste ta dubbel mängd.

Tar du en köttbit från någon annan del än frambensmuskulatur, (läggen), eller mellangärde/njurtapp kostar provet +60:-, då vi måste ta dubbel mängd.

Så har du tagit på ex: skinka kostar det 180:- har det dessutom sen varit fryst kostar det 240:-

För att kunna bibehålla nuvarande pris på förbetalda trikinkitt kan inte den totala vikten på försändelsen överstiga 50 gram, köttprovets vikt ska vara ca 25 gram och då klarar man sig under maxvikten på 50 gram. De förbetalda trikinkitten som sänds till oss och har en vikt på över 50 gram kommer vi att fakturera kunden med 50 kronor för den extra fraktavgiften.