För att kunna bibehålla nuvarande pris på förbetalda trikinkitt kan inte den totala vikten på försändelsen överstiga 50 gram, köttprovets vikt ska vara ca 25 gram och då klarar man sig under maxvikten på 50 gram. De förbetalda trikinkitten som sänds till oss och har en vikt på över 50 gram kommer vi att fakturera kunden med 50 kronor för den extra fraktavgiften.

Tänk på att våra förbetalda trikinpaket ej får överstiga totalt 50 gr. samt ej vara mer än 3 cm tjocka. Posten är väldigt noggranna nu och väger samt mäter samtliga kuvert. Överstiger kuvertet ovanstående mått/vikt kvarhåller de kuvertet tills vi har betalt mellanskillnaden, vilket i sin tur innebär att ert provsvar dröjer.