Om du är en privatperson som ej avser att sälja ditt vildsvinskött vidare, tagit korrekt provbit och köttet är färskt så erbjuder vi dig som kund analysen utan kostnad tack vare subventionen.

Subventionen varar fram till 2021-12-31.
Upphör subventionen p.g.a. ändrade beslut eller den budgeterade summan tar slut kommer vi att efterdebitera er som kund för analyserna. Kostnad 120kr /st