Provtagningsinstruktioner

Provtagning:
Vildsvin
Prov tas från frambenets muskulatur (fläskläggen), mellangärdet (diafragman), fäste mot ryggen i de köttiga delarna, dessa två ställen är de som vi rekommenderar för det är lätt att komma till och minskar risken för att det skall bli fel provbit, eller från tungans infästning (muskeln), INTE tungan.

Provmängden behöver vara 25 – 35 gram färskt kött, mängden avser rent kött utan senor och fett.
Om provet varit fryst behövs dubbel provmängd.

Tamgris / Utegående tamgris
Prov tas i första hand från mellangärdets köttigaste del vid fästet mot ryggsidan. Annars provställe som vildsvin.

Provmängd ca 25 – 35 gram färskt kött rent från senor och fett.
Om provet varit fryst behövs dubbel provmängd.

Häst / Hovdjur
Prov tas i första hand från tugg-käkmuskulaturen. Annars provställe ifrån tungans
muskel / infästning.

Provmängd ca 25 -35 gram färskt kött fritt från senor och fett.
Om provet varit fryst behövs dubbel provmängd.

Björn
Prov tas från mellangärde, tugg-käkmuskel.

Provmängd ca 25 -35 gram färskt kött fritt från senor och fett.
Om provet varit fryst behövs dubbel provmängd.

Övriga djurslag
Prov tas från tugg – käkmuskulatur.

Provmängd ca 25 -35 gram färskt kött fritt från senor och fett.
Om provet varit fryst behövs dubbel provmängd.

Paketering av prov
Tag köttbiten och lägg i en plastpåse och knyt den, lägg den sen i ytterligare i en plastpåse och knyt den också, detta för att förhindra att vätska läcker ut.
Lägg prov och ifylld följesedel i ett vadderat kuvert.

Länk till följesedlar:

Vildsvin / Tamsvin: ExcelAcrobat Reader
Björn:ExcelAcrobat Reader
Övriga djur:ExcelAcrobat Reader

Sänd provet till

Adress:
JP Hästveda
Box 14
282 06 HÄSTVEDA