Trikiner är en parasit som lever i tvärstrimmiga muskulaturen (skelettmuskulatur) på  köttätande däggdjur och djuren måste således äta infekterat kött. Trikiner finns inte i organ, fett, senor. Efter sin fortplantning vandrar trikinen upp i muskulaturen och kapslar in sig. Därifrån går det ej att bota.

Symptom: Buksmärtor, muskelsmärtor, feber, svullna ögonlock och ljuskänslighet.

Inkubationstid: 8 – 15 dygn

Vanligaste förekomsten av trikiner finns i vildsvin, björn, räv, järv, varg.