Trikiner är en parasit som lever i tvärstrimmiga muskulaturen (skelettmuskulatur) på  köttätande däggdjur och djuren måste således äta infekterat kött.  Efter sin fortplantning vandrar trikinen upp i muskulaturen och kapslar in sig. Därifrån går det ej att bota.

Symptom: Buksmärtor, muskelsmärtor, feber, svullna ögonlock och ljuskänslighet.

Inkubationstid: 8 – 15 dygn

Vanligaste förekomsten av trikiner finns i vildsvin, björn, räv, järv, varg.

VAR PÅ GRISEN TAR MAN PROVET?

På vildsvin så är muskulaturen på frambenen det bästa stället, se bild nedan alt. klicka på länken hur man tar trikinprov. Då trikiner är blodförande sprids de ut i muskulaturen.

Njurtappen, fästet utmed ryggraden, är mest för stillastående djur, slaktsvin.

Kindmuskulaturen är en annan bit man kan ta på.

Tänk på att tungan inte är så bra då många tar fel. Man skall inte ta själva tungan utan tungmuskulaturen under tungan och det kan vara besvärligt vilket resulterar i att man får för lite kött.

OBS! Ta ordentligt med kött, minst 30 gram (som en golfboll). Vid fynd av parasiter eller andra orsaker så MÅSTE vi ha tillräckligt med kött för att kunna sätta om / utesluta prover.

PROVTAGNINGS- / PAKETERINGSANVISNING

HUR MYCKET KÖTT SKALL JAG TA OCH VAR TAR JAG DEN BÄSTA BITEN FÖR PROVET?

Vildsvin / Tamsvin
(25-50 gram):

  1. Frambenets stora muskel (läggen mellan knä och bog, se bild).
  2. Mellangärdet (diafragman fästet utmed ryggraden) / njurtapp
  3. Tuggmuskulatur ( käkmuskel)

Häst (25-50 gram):

  1. Mellangärdet (diafragman fästet utmed ryggraden)
  2. Tuggmuskulatur (kinden)

Björn, grävling, säl + övriga djur ( 50-100gram):

  1. Mellangärdet (diafragman fästet utmed ryggraden)
  2. Tuggmuskulatur (kinden)
Bild på muskulatur av framben på ett vildsvin.

Observera att provbitarna skall vara rent kött, d.v.s fria från fett och senor (trikiner påträffas endast i köttet). Detta är för att provtagningen skall bli korrekt. Tänk på att alltid ta ordentligt med kött om omprov behöver göras.

HUR PACKAR JAG PROVET?

Använd alltid dubbla plastpåsar (knyt var och en för sig). Har du fler prover märk påsen med samma märkning som du har på följesedeln. Exempelvis: 1, 2, 3 osv. så att du vet vilket prov som är vilket vid eventuella parasitfynd.
Använd endast en följesedel vid inskickande av prov, även om du skickar in flera prov samtidigt.
Skicka gärna provet i vadderade kuvert, posten har gröna färdiga med porto som du kan lägga upp till 2 kg i, S, M, L.

OBS! Glöm ej skriva under följesedeln!

Följesedeln hämtar du överst på denna sida. Klicka på en av länkarna beroende på om det gäller som privatperson eller företag.